Bonussamarbetet mellan Oomi Oy och S-gruppen upphör

Bonussamarbetet mellan Oomi Oy och S-gruppen upphör 31.7.2022.

Ett riksomfattande Bonussamarbete upprättades mellan Vanda Energi Ab och S-gruppen. Affärsverksamheten för Vanda Energis elförsäljning överfördes till ett nytt bolag, Oomi Oy, 1.4.2020, då Vanda Energis elförsäljningskunder automatiskt överfördes som kunder till det nya bolaget. Försäljningen av de nya elavtalen som samlar bonus till kundägare upphörde 31.3.2020.

Oomi och S-gruppen har granskat fortsättningen av bonussamarbetet och man har beslutat att avsluta bonussamarbetsavtalet.

Bonus samlas med gällande Bonuselavtal fram till 31.7.2022.

Vanliga frågor om upphörande av samarbetet

Varför avslutas Oomi Oy:s och S-gruppens samarbete?

Ett riksomfattande Bonussamarbete upprättades mellan Vanda Energi Ab och S-gruppen. Affärsverksamheten för Vanda Energis elförsäljning överfördes till ett nytt bolag, Oomi Oy, 1.4.2020, då Vanda Energis elförsäljningskunder automatiskt överfördes som kunder till det nya bolaget.

Tidsbestämda Bonuselavtal och Bonuselavtal som gäller tills vidare fortsatte som sådana med överenskomna priser även i det nya bolaget.

Oomi och S-gruppen har granskat fortsättningen av bonussamarbetet och man har beslutat att avsluta bonussamarbetsavtalet.

Med vilka av Oomis elavtal har man fått Bonus?

Bonus har samlats av Bonuselavtal som gäller tills vidare. Bonus samlas med dessa avtal fram till 31.7.2022.

Var ser jag vilket slags avtal jag har?

Enklast hittar du informationen om ditt avtal på Oomis Onlinetjänst oomi.fi/online eller på din elfaktura.

Jag har ett tidsbestämt avtal, hur länge får jag Bonus med det? Och hur är det med ett avtal som gäller tills vidare?

I ett tidsbestämt avtal som tecknats senast 31.3.2020 samlas Bonus till utgången av det tidsbestämda avtalet.

Med Bonuselavtal som gäller tills vidare och som tecknats senast 31.3.2020 får du Bonus fram till 31.7.2022.

Vanda Energis elförsäljningsavtal överförs till Oomi Energia 1.4.2020

Vanda Energis elförsäljningsavtal överförs till Oomi Energia 1.4.2020

Vanda Energis elförsäljningsavtal överförs till Oomi Energia från och med 1.4.2020. Nya Bonus Energi-avtal ingås inte längre.

Oomi Energia är ett nytt elförsäljningsbolag som inleder sin verksamhet 1.4.2020 och som i fortsättningen sköter elförsäljningen för Vanda Energi och tio andra delägarföretag. Det nya namnet kommer först att synas på elräkningen.

Vanda Energis elförsäljningskunder blir automatiskt det nya bolagets kunder. Du behöver alltså inte göra någonting i det här skedet. Ditt elförsäljningsavtal fortsätter att gälla i det nya bolaget. Om du har ingått ett tidsbundet avtal med oss fortsätter avtalet oförändrat tills avtalstiden går ut. Precis som nu meddelar vi om eventuella förändringar i tillsvidareavtal 30 dagar innan förändringen träder i kraft.

Läs mer om Oomi Energia: oomi.fi
– Oomis tjänsteprislista 1.4.2020 finns på adressen www.oomi.fi/palveluhinnasto
– Oomis dataskyddsbeskrivning finns på adressen www.oomi.fi/tietosuojaseloste

Oomi Energia har grundats av Lahti Energia, Oulun Seudun Sähkö, Pori Energia, Vanda Energi samt Oulun Sähkönmyynti och dess delägare: Oulun Energia, Tornion Energia, Haukiputaan sähköosuuskunta, Raahen Energia, Rantakairan Sähkö och Tenergia.