3+1 PÄIVÄÄ -kampanjan säännöt

3+1 PÄIVÄÄ -kampanjan säännöt

  1. Arvonnan järjestäjänä toimii Vantaan Energia Oy, y-tunnus 0124461-3, Peltolantie 27, 01300 Vantaa (myöhemmin tässä tekstissä “arvonnan järjestäjä”).
  2. Arvontaan osallistuvat kaikki 3+1 PÄIVÄÄ -kampanjatarjouksen mukaisen (25.–29.9.2019) uuden Bonussähkön 24 kk myyntisopimuksen Vantaan Energia Oy:n kanssa solmineet Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt. Sama henkilö voi osallistua arvontaa vain kerran. Osallistumisoikeutta ei ole Vantaan Energia -konsernin tai yhteistyökumppaneiden työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään tai muilla henkilöillä, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.
  3. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ja peruuntuneita sähkösopimuksia ei hyväksytä arvontaan. Peruuntuneella sähkösopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jonka asiakas itse peruu tai sopimus ei voi alkaa johtuen asiakkaan määräaikaisesta sähkösopimuksesta toiselle sähkönmyyjälle.
  4. Arvonta suoritetaan arvonnan järjestäjän tiloissa arvonnan järjestäjän toimesta viikolla 42/2019.
  5. Osallistuneiden kesken arvotaan yksi (1) kappale S-ryhmän lahjakortteja. Palkinnon arvo on 200 euroa. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnoista maksettavan arpajaisveron. Palkintoa ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi.
  6. Arvonnan voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti ja palkinnot toimitetaan voittajille arvonnan jälkeen. Arvonnan voittajan nimi voidaan julkaista Vantaan Energia -konsernin medioissa ja sosiaalisessa mediassa.
  7. Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta kilpailua koskevan kampanjasivun toimivuudesta tai osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.
  8. Osallistujien antamia tietoja voidaan käyttää Vantaan Energian suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Osallistujat antavat suostumuksensa antamiensa tietojen käyttöön edellä mainitulla tavalla osallistuessaan kampanjaan. Osallistujat voivat perua suoramarkkinointia koskevan suostumuksensa ilmoittamalla siitä arvonnan järjestäjälle sähköpostitse tai puhelimitse.
  9. Arvonnan järjestäjät eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Arvonnan järjestäjän vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon kokonaisarvoa.
  10. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja arvonnan järjestäjän päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.