Bonussähkö Paketin sopimusehdot

Sopimusaika ja hinnoittelu

Bonussähkö Paketti on kuluttaja-asiakkaille tarkoitettu kiinteähintainen sopimus, jonka hinta määräytyy sopimuksen tekohetkellä voimassaolevan Bonussähkö Paketin hinnaston mukaisesti. Asiakas maksaa sähkönkulutuksen määrästä riippumatta kiinteän Bonussähkö Paketin hinnaston mukaisen kuukausimaksun (e/kk).

Kuukausimaksu määräytyy kulutusluokkien ja niitä vastaavien hintaluokkien perusteella. Bonussähkö Paketti -sopimuksen voi valita kohteeseen, jonka pääsulake on enintään 3x25A. Sopimuksen kulutusluokka valitaan kohteen vuosittaisen sähkönkäytön perusteella. Kohteen kuukausittainen sähkönkulutus saa kuitenkin olla maksimissaan 1/10 osa vuosittaisesta sähkönkulutuksesta. Bonussähkö Paketin eri kulutusluokat ovat seuraavat (kWh/vuosi):

Bonussähkö Paketti XS, enintään 1000 kWh
Bonussähkö Paketti S, enintään 2000 kWh
Bonussähkö Paketti M, enintään 3000 kWh
Bonussähkö Paketti L, enintään 4000 kWh
Bonussähkö Paketti XL, enintään 5000 kWh

Bonussähkö Paketin eri kulutusluokkien voimassa olevat hinnat löytyvät sivulta www.bonussahko.fi.

Sopimuksen hinnoittelu perustuu asiakkaan antamiin lähtötietoihin. Vantaan Energia Oy:llä on oikeus tarkistaa Bonussähkö Paketti -sopimus vastaamaan verkonhaltijan ilmoittamaa vuosiennustetta. Mikäli asiakkaan antamat tiedot sähkön vuosikulutuksesta eivät pidä paikkaansa tai asiakkaan mitattu sähkönkulutus olennaisesti muuttuu sopimuksentekohetkellä verkkoyhtiön ilmoittamasta vuosikulutuksesta, on Vantaan Energia Oy:llä oikeus automaattisesti siirtää asiakas ylempään kulutusluokkaan tai, jos mikään kulutusluokka ei ole riittävä, vaihtaa asiakkaan sopimus toistaiseksi voimassa olevaan Bonussähkö Kesto-sopimukseen kulloinkin voimassaolevin ehdoin ja hinnoin. Kulutusluokan muutoksesta tai Bonussähkö Kesto -sopimukselle siirtämisestä ilmoitetaan asiakkaalle ensisijaisesti sähköpostilla tai tekstiviestillä, toissijaisesti ilmoitus voidaan lähettää asiakkaan laskutus- tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen. Edellä mainitut muutokset tapahtuvat ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta.

Sopimus tulee voimaan noin 3 viikon kuluttua tilauksesta sopimusvahvistuksessa mainittuna ajankohtana, ellei toisin ole sovittu. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja myyjän puolelta 30 päivää.

Sähkön siirto ja laskutus

Sähköverkkopalvelua (sähkön siirto) varten asiakkaalla tulee olla erillinen sähköverkkosopimus paikallisen verkkoyhtiön kanssa. Hyväksymällä sopimuksen ja sopimusehdot asiakas valtuuttaa Vantaan Energia Oy:n irtisanomaan tarvittaessa nykyisen sähkönmyyntisopimuksen ja solmimaan asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen. Verkkoyhtiö laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti.

S-ryhmän Bonus

Asiakas voi kartuttaa S-ryhmän Bonusta maksettujen sähkölaskujen arvonlisäverollisesta sähkönmyynnin osuudesta ilmoittamalla henkilökohtaisen osuuskaupan jäsen-/asiointinumeron Vantaan Energia Oy:lle. Bonukset alkavat kertyä vasta jäsen-/asiointinumeron ilmoittamisen jälkeiseltä ajalta. Sähkön siirtomaksut eivät kerrytä Bonusta.

Asiakastiedot ja tietosuoja

Vantaan Energia Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten, sähkömarkkina- ja tietosuojalakia sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Vantaan Energia Oy:n tietosuojaseloste löytyy osoitteesta www.vantaanenergia.fi/tietosuojaseloste.

Tehdessään Bonussähkö Paketti- sopimuksen asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Vantaan Energia Oy luovuttaa Asiakkaan henkilötiedot SOK:lle jäsen-/asiointinumeron tarkistamiseksi sekä sähkömaksujen Bonusta kerryttävän euromäärän SOK:lle S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin kirjattavaksi bonusostoksi. Vastaavasti asiakas samalla valtuuttaa SOK:n luovuttamaan Vantaan Energia Oy:lle jäsen-/asiointinumerossa tapahtuvat muutokset sekä tiedon siitä, mikäli asiakas ei enää kuulu asiakasomistajatalouteen eikä siten enää ole oikeutettu kerryttämään sähköstä Bonusta.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Vantaan Energia Oy ei ole velvollinen hyvittämään jälkikäteen virheellisten tai puuttuvien tietojen takia saamatta jäänyttä Bonusta.

Sähkön alkuperä

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan hiilidioksidivapaasti ydinvoimalla. Sähköntuotannon osuutta voidaan korvata uusiutuvilla energialähteillä. Asiakas voi halutessaan valita sopimukselleen erillisen lisätuotteen, jolloin sähkö tuotetaan lisätuotteen sopimusehtojen mukaisilla energialähteillä.

Vantaan Energia varaa oikeuden tehdä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä kuukautta (1kk) ennen muutoksen voimaantuloa asiakkaan laskutus- tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen

Luottotiedot      

Ennen sopimuksen voimaan astumista Vantaan Energia Oy tarkistaa sopimuksentekijän luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä ja voi vaatia kohtuullista vakuusmaksua tai kieltäytyä sopimuksen tekemisestä, mikäli tähän on erittäin painava syy.

Myyntiehdot ja hinnantarkistus

Sopimukseen sovelletaan näiden tuotekohtaisten ehtojen lisäksi Vantaan Energia Oy:n sähkönmyyntiehtoja sekä Bonussääntöjä. Sähkönmyyntiehdot ja Bonussäännöt löytyvät osoitteesta www.bonussahko.fi/ehdot.

Vantaan Energia Oy pidättää oikeuden muuttaa Bonussähkö Paketin sopimusehtoja sekä kulutusluokkia ja niitä vastaavien hintaluokkien kuukausimaksua. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaan laskutus- tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen kuukautta (1kk) ennen muutoksen voimaantuloa.

Mahdolliset muutokset ja lisäykset veroissa ja veroluonteisissa maksuissa otetaan huomioon sähkön myyntihinnoissa heti veron tai maksun suorittamisvelvollisuuden alkamisesta lukien. Myyjä ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle, kun muutoksen tarkka vaikutus hintaan on tiedossa.

Energiankuluttajien tarkistuslista

Energiankuluttajan tarkistuslista löytyy osoitteesta www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo.