Vanliga frågor

Bonus Energi-avtal

Vad är ett Bonus Energi-avtal?

Ett Bonus Energi-avtal är ett elförsäljningsavtal mellan dig och Vanda Energi.

Du kan teckna ett Bonus Energi-avtal i hela landet, och det är ett bra val för alla hem och alla livssituationer. Ett Bonus Energi-avtal är ett enkelt och bekymmersfritt elavtal som är avsett för S-gruppens alla ägarkunder och personer som hör till ägarkundshushåll.

Du kan teckna ett Bonus Energi-avtal antingen som ett tidsbundet avtal eller ett tillsvidareavtal.

Varför välja ett Bonus Energi-avtal?

När du väljer ett Bonus Energi-avtal:

  • spar du reda pengar, eftersom du får Bonus också på elen
  • är priset i ditt elavtal alltid stabilt förmånligt
  • kan du fokusera på allt annat. Vanda Energi sköter dina elavtalsärenden med över hundra års erfarenhet, pålitligt och med sakkunskap
Med vad produceras Bonus Energi?

Bonus Energi är 100 % CO2 fri energi.

Vad är skillnaden mellan ett tidsbundet avtal och ett tillsvidareavtal om Bonus Energi?

Ett tidsbundet Bonus Energi-avtal är ett förmånligt och säkert val. I ett tidsbundet avtal betalar du ett fast pris under hela avtalsperioden och din elräkning påverkas inte av variationer i marknadspriserna. Avtalet är bindande för båda parterna under avtalsperioden. Vid flyttning överförs ett tidsbundet avtal inte till den nya adressen.

Ett tillsvidareavtal om Bonus Energi är bekymmersfritt utan bindande avtalsperioder och är alltid aktuellt, eftersom avtalspriset uppdateras var sjätte månad.

Vad händer när mitt tidsbundna Bonus Energi-avtal går ut?

Du behöver inte oroa dig för att ditt tidsbundna avtal går ut, vi ser till att ditt avtal fortsätter. Du får en ny eloffert från oss i god tid innan ditt tidsbundna Bonus Energi-avtal upphör.

Om du inte tecknar ett nytt tidsbundet avtal fortsätter ditt avtal automatiskt som ett tillsvidareavtal.

Jag har för närvarande ett avtal med ett annat elbolag, hur kan jag byta mitt avtal mot ett Bonus Energi-avtal med Vanda Energi Ab?

Om du med din nuvarande elförsäljare har

  • ett tillsvidareavtal, kan ditt avtal börja tidigast 14 dagar efter att avtalet ingåtts
  • ett tidsbundet avtal som upphör inom tre månader, kan du ingå ett avtal om Bonus Energi som börjar dagen efter att det tidsbundna avtalet upphör

Om du ska flytta rekommenderar vi att du gör flyttanmälan på nätet helst två veckor och minst två vardagar före flytten. Kontakta kundtjänsten om din flytt är närmare förestående än så. Vår kundtjänst hjälper dig på nummer 09 829 0225 vardagar 8–20 och lördagar 10–16.

Jag är redan kund hos Vanda Energi, men har inget Bonus Energi-avtal. Kan jag byta mitt nuvarande avtal mot ett Bonus Energi-avtal?

Om du vill byta ditt nuvarande avtal mot ett Bonus Energi-avtal kan du göra avtalsändringen genast, om ditt nuvarande avtal är ett tillsvidareavtal. Om ditt nuvarande avtal är ett tidsbundet avtal kan du byta det mot ett Bonus Energi-avtal när det tidsbundna avtalet gått ut.

Kan jag bli Bonus Energi-avtalskund genast?

Du kan teckna ett Bonus Energi-avtal med Vanda Energi Ab så att det börjar tidigast 14 dagar efter att elavtalet ingåtts, om ditt nuvarande avtal är ett tillsvidareavtal och du byter elförsäljare. Om du har ett tidsbundet avtal som upphör inom tre månader, kan du ingå ett avtal om Bonus Energi med Vanda Energi Ab som börjar dagen efter att det tidsbundna avtalet upphör.

Om du flyttar rekommenderar vi att du tecknar ett Bonus Energi-avtal i god tid, helst två veckor i förväg. Vid behov kan vi koppla på elen även med kortare varsel. Om du gör flyttanmälan på nätet ska du göra det minst två vardagar före flytten. Om flytten är närmare förestående än så är det bäst att ringa Vanda Energi Ab:s kundtjänst. Vår kundtjänst hjälper dig på nummer 09 829 0225 vardagar 8–20 och lördagar 10–16.

Vad är det för skillnad mellan allmän el, tidsel och säsongel?

Allmän el

Allmän el kostar lika mycket alla tider av dygnet och året. Allmän el är den vanligaste elavtalstypen och kan köpas till alla objekt. Allmän el är det bästa valet för flervåningshus, parhus, radhus eller enfamiljshus och för fritidsbostäder som inte har elvärme.

Tidsel

Priset på tidsel varierar med dygnstidpunkten. Tidsel är också känd under namnet nattel, eftersom elen är billigare på natten. Tidsel passar för enfamiljshus, radhus, parhus och fritidsbostäder som har elvärme och en mätare som lämpar sig för mätning av tidsel.

Säsongel

Priset på säsongel varierar med årstiden: priset är olika vinterdagar och övriga tider. Säsongel passar för radhus, enfamiljshus, parhus och fritidsbostäder som har elvärme. En förutsättning är att objektet har en mätare som lämpar sig för mätning av säsongel.

Bonus på elen

Hur får jag Bonus på elen?

För att få Bonus ska Bonus Energi-avtalet och det meddelade medlems-/kundnumret i handelslaget vara i samma persons namn. Du hittar medlems-/kundnumret på ditt S-Förmånskort som är försett med ditt eget namn. Bonus samlas på elförsäljningens andel.

Allmän information om hur du samlar Bonus hittar du på S-kanava.

På vad får jag Bonus i min elräkning?

Du får Bonus på elförsäljningens andel, moms inkluderad. Vi betalar Bonus både på den förbrukade elen och på grundavgifterna inom elförsäljningen. Elöverföringsavgifterna berättigar inte till Bonus.

Får jag Bonus med alla handelslags S-Förmånskort?

Ja. Bonus kan samlas av alla handelslags ägarkunder och personer som hör till ägarkundshushållet och som har tecknat ett Bonus Energi-avtal med Vanda Energi.

Hur kan jag meddela mitt medlems-/kundnummer?

Du hittar ditt personliga medlems-/kundnummer på ditt S-Förmånskort och kan bekvämt meddela oss det genom att ringa vår kundtjänst eller via vår Chat.

Vår kundtjänst hjälper dig på nummer 09 829 0225 vardagar 8–20 och lördagar 10–16.

Du kan också meddela ditt medlems-/kundnummer via vår Online-tjänst. För att kunna använda Online-tjänsten måste du först registrera dig.

Var hittar jag mitt medlems-/kundnummer på S-Förmånskortet?

Medlems-/kundnumret finns oftast antingen i S-Förmånskortets nedre kant eller mitt i kortnumret.  De fyra första siffrorna i medlems-/kundnumret anger handelslaget medan de sex sista är ditt personliga medlems-/kundnummer. Sifferserien har alltså formatet 4 + 6 siffror.

Läs mer på S-kanava.

Varför har jag inte fått Bonus trots att jag har meddelat mitt medlems-/kundnummer som finns på S-Förmånskortet?

För att få Bonus måste du ha ett Bonus Energi-avtal och dessutom måste ditt medlems-/kundnummer som finns på S-Förmånskortet vara korrekt meddelat. Bonus Energi-avtalet och det meddelade medlems-/kundnumret måste vara i samma persons namn.

Det delbelopp av elräkningen som berättigar till Bonus registreras som bonusköp för betalningsmånaden. Observera dock att elräkningar som betalats senast den 25:e i månaden hinner med i bonusköpen för den innevarande månaden. Räkningar som betalats efter det överförs i regel till Bonus för därpå följande månad.

Bonusköp syns i S-mobil och Oma S-kanava först under månadens allra sista dagar. Bonus på elavgifter betalas till S-gruppens ägarkundshushålls huvudmedlem.

Jag är företagskund, kan jag få Bonus?

Bonus är en förmån som är avsedd för personmedlemmar, det vill säga ägarkunder och personer som hör till ägarkundshushållet, och samlas endast på inköp för privathushåll.

Var kan jag se elens andel av bonusköpen?

Du ser bonusköpen via Oma S-kanava eller S-mobil under Bonusköp > Per kedja > Samarbetspartner. Elens andel syns under Vanda Energi Ab:s namn.

Läs mer om Bonus på S-kanava

Får jag Bonus på ett Börs Energi-avtal?

Börs Energi-avtal berättigar inte till Bonus. Förutsättningen för att få Bonus är att du har ett Bonus Energi-avtal och har meddelat ditt medlems-/kundnummer i handelslaget. Du hittar medlems-/kundnumret på ditt S-Förmånskort som är försett med ditt eget namn.

Fakturering

Var kan jag kontrollera om jag har fått Bonus på min elräkning?

På första sidan av din elräkning, genast under slutsumman, meddelar vi vilka avgifter på räkningen som berättigar till Bonus.

Du får Bonus på elförsäljningens andel, moms inkluderad. Vi betalar Bonus både på den förbrukade elen och på grundavgifterna inom elförsäljningen.

Hur ofta kommer räkningen?

Våra kunder med allmän el får i regel 6 räkningar per år och våra kunder med tidsel och säsongel 12 räkningar per år.

Kan jag få räkningen i elektronisk form?

Om du vill kan du ta emot räkningen direkt i din nätbank som e-faktura. De uppgifter som behövs för att gå över till e-faktura finns på din första räkning, som vi skickar via post.

Vi kan också skicka räkningen via e-post. Ta kontakt med vår kundtjänst så kontrollerar vi din e-postadress och skickar i fortsättningen räkningarna till din e-post.

Kostar det att få räkningen i pappersform?

Vi tar inte ut någon avgift för att skicka räkningen i pappersform.

Är det möjligt att få räkningen som direktbetalning?

Du kan ta i bruk direktbetalning om du inte har möjlighet att ta emot e-fakturor eller e-postfakturor. Du kan ingå avtal om direktbetalning via din egen bank.

Var kan jag se mina gamla räkningar?

Räkningsarkivet finns i vår Online-tjänst, som du kan använda dygnet runt. För att kunna använda tjänsten måste du först registrera dig.

Kan jag ändra förfallodag på räkningen?

Vi kan tillsammans komma överens om en ny betalningsdag för en enskild faktura, men det går inte att ändra räkningarnas förfallodag permanent.

Mitt medlems-/kundnummer har förändrats. Hur kan jag uppdatera uppgiften?

Om det personliga medlems-/kundnummer som du meddelat oss har förändrats kan du uppdatera det genom att ringa vår kundtjänst eller via vår Chat. Vår kundtjänst hjälper dig på nummer 09 829 0225 vardagar 8–20 och lördagar 10–16.