Du får S-gruppens Bonus på elen

Du får S-gruppens Bonus på Bonus Energi från Vanda Energi. Vanda Energi säljer Bonus Energi över hela landet. Bonus kan samlas av handelslagens ägarkunder och personer som hör till ägarkundshushållen.

Meddela ditt medlems-/kundnummer när du tecknar avtal

När du tecknar ett Bonus Energi-avtal ska du samtidigt meddela oss ditt medlems-/kundnummer i handelslaget för att genast börja samla Bonus. Du kan också meddela medlems-/kundnumret senare genom att ringa vår kundtjänst eller via våra Online-tjänster.

Observera att Bonus Energi-avtalet och det meddelade medlems-/kundnumret måste vara i samma persons namn. Bonus börjar samlas först när vi har fått meddelande om medlems-/kundnumret.

Du hittar ditt 10-siffriga personliga medlems-/kundnummer på S-Förmånskortet:

Genom att meddela ditt medlems-/kundnummer till Vanda Energi bemyndigar du Vanda Energi att meddela eurobeloppet av dina elavgifter som berättigar till Bonus till SOK för att registreras som bonusköp i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. På motsvarande sätt bemyndigar du SOK att till Vanda Energi lämna ut information om förändringar i ditt medlems-/kundnummer samt eventuell information om att du inte längre hör till ett ägarkundshushåll och därmed inte längre är berättigad att samla Bonus på elen.

Mer information om Bonus Energi och hur Bonusen beräknas hittar du i reglerna och avtalsvillkoren för Bonus Energi. Läs också Vanda Energis dataskyddsbeskrivning.

Beställ Bonus Energi

Kolla listan över Vanliga frågor

Hur får jag Bonus på elen?

För att få Bonus ska Bonus Energi-avtalet och det meddelade medlems-/kundnumret i handelslaget vara i samma persons namn. Du hittar medlems-/kundnumret på ditt S-Förmånskort som är försett med ditt eget namn. Bonus samlas på elförsäljningens andel.

Allmän information om hur du samlar Bonus hittar du på S-kanava.

På vad får jag Bonus i min elräkning?

Du får Bonus på elförsäljningens andel, moms inkluderad. Vi betalar Bonus både på den förbrukade elen och på grundavgifterna inom elförsäljningen. Elöverföringsavgifterna berättigar inte till Bonus.

Får jag Bonus med alla handelslags S-Förmånskort?

Ja. Bonus kan samlas av alla handelslags ägarkunder och personer som hör till ägarkundshushållet och som har tecknat ett Bonus Energi-avtal med Vanda Energi.

Var kan jag se elens andel av bonusköpen?

Du ser bonusköpen via Oma S-kanava eller S-mobil under Bonusköp > Per kedja > Samarbetspartner. Elens andel syns under Vanda Energi Ab:s namn.

Läs mer om Bonus på S-kanava

Varför har jag inte fått Bonus trots att jag har meddelat mitt medlems-/kundnummer som finns på S-Förmånskortet?

För att få Bonus måste du ha ett Bonus Energi-avtal och dessutom måste ditt medlems-/kundnummer som finns på S-Förmånskortet vara korrekt meddelat. Bonus Energi-avtalet och det meddelade medlems-/kundnumret måste vara i samma persons namn.

Det delbelopp av elräkningen som berättigar till Bonus registreras som bonusköp för betalningsmånaden. Observera dock att elräkningar som betalats senast den 25:e i månaden hinner med i bonusköpen för den innevarande månaden. Räkningar som betalats efter det överförs i regel till Bonus för därpå följande månad.

Bonusköp syns i S-mobil och Oma S-kanava först under månadens allra sista dagar. Bonus på elavgifter betalas till S-gruppens ägarkundshushålls huvudmedlem.